خدمات پس از فروش تجهیزات صنعتی آشپزخانه پیماک

سری 900
سری 700
سری 600 اسنک
مرغ بریان
ماشین های دونر
فرها
تجهیزات خنک کننده
تجهیزات آماده سازی
تجهیزات کافه
خطوط خدمات
لباسشویی و ظرفشویی
چرخ دستی های حمل و نقل سینی
لوازم آشپزخانه